Missie & Visie WL Techniek

De wereld verandert in een snel tempo. Techniek wordt complexer en dit vraagt steeds meer van ons als service- en dienstverlenend bedrijf. Wij staan midden in de maatschappij en zien het als onze taak de koppeling tussen de vraag en het aanbod zo goed mogelijk te realiseren. Met een focus op de veranderende wereld en met oog voor milieu, welzijn en duurzaamheid. We dragen eraan bij de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties.

 

Door de focus te legen op innovaties, de markt te volgen en goed te luisteren naar de feedback van onze relaties worden we een nog betere partner die niet alleen wordt gevraagd voor installaties maar ook voor advies op het gebied van techniek en duurzaamheid.

Wij zijn WL Techniek

WL Techniek is in 2001 opgericht als elektrotechnisch installatiebureau met in totaal 3 man.

In de loop der jaren is WL Techniek gegroeid tot een veel en graag geziene organisatie met circa 50 vaste medewerkers, waarbij persoonlijke aandacht voor personeel en opdrachtgever de hoogste prioriteit heeft.

Binnen WL Techniek bestaan er 3 divisies, Elektrotechniek, Branddetectie en Service & Onderhoud. Binnen de divisies branddetectie en elektrotechniek adviseert, engineert en installeert WL Techniek complete projecten. Binnen de divisie Service & Onderhoud, onderhoudt WL Techniek zowel branddetectie- als elektrotechnische installaties. Door de korte lijnen binnen de divisies en tussen de divisies kan WL Techniek altijd snel en adequaat reageren op storingen en vragen van de klant.

 

In de loop der jaren is de divisie Service & Onderhoud zich steeds meer gaan specialiseren in het preventief onderhoud aan gebouw gebonden installaties. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende neven- en onderaannemers kan WL Techniek het totale elektrotechnische onderhoud aan gebouwgebonden installaties uitvoeren. Doordat alle communicatie en coördinatie met de partners via WL Techniek loopt worden overbodige overheadkosten bespaard, hetgeen een direct voordeel voor de opdrachtgevers oplevert.


Voor de opdrachtgevers geldt: “ 1 aanspreekpunt, voor alle disciplines, voor alle vragen”.

De 24-uurs storingsdienst is 7 dagen per week, direct bereikbaar. Na het bellen van het storingsnummer wordt u direct doorverbonden met de servicedienst. Op deze manier krijgt u direct een servicetechnicus aan de lijn, die op de hoogte is van de installaties en dus direct actie kan ondernemen.

Voor onze opdrachtgevers gebruiken wij de webbased software: Digitaal Logboek en Gebouw Online. In het Digitaal Logboek kan alle gebouwgebonden documentatie worden opgeslagen. Naast de digitale documentatie zitten er nog diverse functionaliteiten in. Dit kan worden toegepast voor het bijhouden van de logboeken van brandmeldcentrales, noodverlichting e.d. De informatie op het digitaal logboek wordt toegankelijk gesteld voor een ieder die deze informatie nodig heeft. Op deze manier is zowel de opdrachtgever als de onderhoudsmonteur altijd op de hoogte van de laatste informatie. Gebouw Online is een webbased software programma, waarmee wij o.a. inzichtelijk maken wat de huidige status van een gemelde storing. Tevens dient het als een elektronisch gebouw dossier. Mocht u hier meer informatie over willen, kunt u ons contactformulier invullen.

WL Techniek heeft gespecialiseerd personeel in dienst waardoor u altijd verzekerd bent van een optimale kwaliteit. WL Techniek draagt er zorg voor dat haar personeel, middels hooggekwalificeerde opleidingen de snelle ontwikkelingen in de markt kan blijven volgen. Daarnaast beschikt WL Techniek over een VCA**2008/5.1 – en een ISO-9001:2015 certificaat en zijn wij een Erkend Branddetectiebedrijf

Met onze frisse teamgeest maken wij elk project tot een succes.

[/vc_row]