• Hybride auto’s
  • Papierreductie
  • Afval gescheiden verzamelen
  • Gebruik van Digitaal Logboek
  • CO2 uitstoot verlagen

Wat is ISO 14001

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.

WL Techniek en ISO 14001

WL Techniek is gecertificeerd voor Milieu ISO14001. Een formeel certificaat die bevestigd waar WL Techniek al mee bezig was zoals:

Verantwoord omgaan met het milieu is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ons afval wordt verzameld en afgevoerd door erkende afvalstoffenverwerkers. Toners van kopieerapparaten worden verzameld en verantwoord afgevoerd. Vrijgekomen gelden hiervan komen beschikbaar voor Cliniclowns. Materiaal wat defect is wordt gerepareerd en zonodig opnieuw ingezet. De opslag van gevaarlijke stoffen is duidelijk in beeld